Familien Duch

Familien fra Vindt Mølle

Forsiden til Slægtsbog som blev udgivet i 1913. Familien Duch kommer ind i slægtsbogen, da Hans Nielsen Duch og Johanne Jacobine Petersen—oldebarn til Christen Jensen, som er stamfaderen i denne bog, blev gift i 1846

Første side i slægtsbogen tager udgangspunkt i Christen Jensen og Niels Poulsens datter Kirsten Nielsdatter trolovelse, copulering og senere begravelse. På den første side begynder den egentlige slægtsbogsopbygning ligeledes.

Forsiden til slægtsbogen. Christen Jensen— Vindt Mølle—og hans efterkommere. De 2 bøger fra Vindt Mølle er på mange punkter identiske i deres indhold.

Af bogens titelblad kan vi se, at bogen er udkommet i1920

Bogen indledes med beretningen om Vindt Mølle og familien der har beboet den i over 200 år, og under hvilke betingelser møllen skal drives.

Karen Kirstine Henriksen, som har samlet disse mange oplysninger, er tiptip oldebarn til Christen Jensen.

Grunden til at jeg overhovedet kom i gang med slægtsforskningen, er disse 2 bøger, som ses nedenstående.  En dag jeg talte med min Farbror Richard Emanuel Duch, som nu desværre er død, kom vi til at tale om, at han havde disse bøger liggende. Bøgerne var ikke ajourført siden de udkom og vi talte om, at man egentlig burde få dem opdateret. Som sagt så gjort. Richard gik i gang med at indhente oplysninger hos familien og gjorde et kæmpe arbejde for at få fat i oplysningerne. Jeg tog mig af den edb mæssige side og fik alle oplysningerne lagt i database.